Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi poprzez kontakt na wskazany numer telefonu lub adres email. Administratorem danych są Usługi Informatyczne Aleksander Szypryt (w skrócie UIAS) z siedzibą w Gdyni 81-417, ul. gen. J. Dąbrowskiego 36/6. Zgodę tę można w każdym momencie cofnąć, przesyłając stosowne odwołanie na adres stronywwwpomorze@gmail.com